تاریخ ایران

ایران قبل از اسلام

تاریخ ایران

ایران قبل از اسلام

تاریخ ایران

ایران قبل از تاریخ ,آریایی ها, ماد ها, هخامنشیان, اشکانیان ,سلوکیان, ساسانیان,فهرست نام مناطق مختلف ,نمودار تاریخ زمان.

بایگانی
آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهر های ایران» ثبت شده است

۲۱
دی

نام شهرهای باستانی ایران

جدا شدن از ایران
دوره پدیدآمدن
نام استان باستانی
نام استان کنونی
کشور کنونی

فارسی پهلوی

فارسی باستان

نام شهر

-
هخامنشی
پارس
خوزستان
ایران
آپفادانا
آبفادانا
آبادان
-
ساسانی
ارتویل
اردبیل
ایران
بادان پیروز
-
اردبیل
قرن 19 میلادی
اشکانی
مرجیانا
-
ترکمنستان
اشک آباد
-
عشق آباد
قرن 17میلادی
هخامنشی
خورواران
-
عراق
بغداد
بغداد
بغداد
1970
اشکانی/سومری
میان آب
-
بحرین
میشماهیگ
-
بحرین
1801
هخامنشی
اران
اران
آذربایجان
-
-
باکو
قرن 19 میلادی
هخامنشی
آریانا
-
افغانستان
پکترا
باکتریا
بلخ
قرن 19 میلادی
هخامنشی
بوخارا
-
ازبکستان
-
-
بخارا
-
اشکانی
قومس
سمنان
ایران
صد دروازه
-
دامفان
-
هخامنشی
-
--
ترکیه
-
-
داسولیوم
قرن 19 میلادی
-
اران
اران
آذربایجان
-
-
گنجه
-
مادی
-
همدان
ایران
هکمتانه
-
همدان
-
مادی
-
گلستان
ایران
هیرکانیا
هیرکانیا
گرگان
-
ساسانی
هیرکانیا
گرگان
ایران
آبسکون
-
کموس تپه
-
ایلامی/مادی
گبیانا
اصفهان
ایران
جیسپهان
جیسپهان
اصفهان
-
مادی
-
کرمانشاه
ایران
-
-
کاکاوند
قرن 19 میلادی
مادی
-
-
ترکمنستان
خوارزمیا
خوارزمیا
خوارزم
-
ایلامی
قباد خوره
هرمزگان
ایران
ارکیا
اراکیا
جزیره خارک
-
-
-
-
ازبکستان
-
-
خیوه
-
هخامنشی /آشوری
ایکارو
کویت
کویت
-
-
کویت
-
اشکانی
آشوریستان
آشوریستان
ترکیه
کرخه
-
هران
قرن 19 میلادی
هخامنشی
خوراسان
مرو
ترکمنستان
مرو
مرجانا
مرو

قرن 18 میلادی

ساسانی
خورواران
بصره
عراق
ابرکواد
-
میشون
-
ساسانی
-
یزد
ایران
میبد
-
میبد
قرن 7 میلادی
هخامنشی/اشکانی
مازون
مازون
عمان
مازون
مکه
مازون
قرن 19 میلادی
اشکانی
-
نسا
ترکمنستان
-
-
نسا
-
ساسانی
ابرشهر
خراسان
ایران
نیساپور
-
نیشابور
-
قبل مادی
-
کرمانشاه
ایران
پو
-
پاوه
-
-
-
هرمزگان
ایران
ابرکاوان
-
قشم
-
مادی
-
تهران
ایران
رگا
رگا
ری
-
-
-
آذربایجان غربی
ایران
-
-
سلماس
قرن 19 میلادی
-
-
-
-
ازبکستان
-
-
سمرقند
قرن 19 میلادی
-
-
--
ازبکستان
-
-
شخریسبز
-
هخامنشی
-
فارس
ایران
-
-
شیراز
-
-
-
خراسان
ایران
-
-
سیراف
قرن 19 میلادی
هخامنشی
سغدیانا
-
ازبکستان
سغدیانا
سغدیانا
سغد
-
ایلامی
-
ایلام
ایران
سوزیانا
سوزیانا
شوش
قرن 19 میلادی
-
-
-
ازبکستان
-
--
تاشکند
-
اشکانی
سکستان
سیستان وبلوچستان
ایران
تیس
-
تیس
قرن 18 میلادی
اشکانی
خورواران
-
عراق
تیسپون
-
تیسفون
-
قبل مادی
سکستان
سیستان وبلوچستان
ایران
زابل
زابل
زابلl

 

  • علی اسماعیل زاده